Služby

Posted on 14. 4. 2018 by


Služby sú súčasťou terciárnej sféry. Do tejto sféry patria okrem poľnohospodárstva, priemyslu a stavebníctva všetky ekonomické činnosti. Na svete existujú krajiny, v ktorých sú služby až nadpriemerne rozvinuté. Pokiaľ má krajina čo ponúknuť a má prírodné alebo kultúrne pamiatky, rozvinuté služby sú perfektným faktorom pre rozvoj cestovného ruchu. Dá sa povedať, že služby sú veľmi dôležité pre cestovný ruch, pretože bez nich by toľko návštevníkov neprichádzalo do danej krajiny. Hovoríme o službách ako sú rôzne reštaurácie, obchody, stánky, ubytovania, prenájom bicyklov alebo áut, informačné služby a podobne.

lodě

Pretože keby v danej krajine neboli rozvinuté služby a chýbali by tam napríklad hotely, v ktorých sa môžu zahraničný turisti ubytovať, návštevníci by danú krajinu veľmi nenavštevovali. Slabá rozvinutosť služieb pre zahraničných návštevníkov je veľkým problémom aj v našej krajine, a to je možno dôvod, prečo tu nie je veľa zahraničných turistov, aj napriek faktu, že Slovensko má naozaj, čo ponúknuť. Okrem služieb pre zahraničných turistov, tu máme služby, ktoré dennodenne využívame. Napríklad, keď ideme ku kaderníčke, aby nás ostrihala, alebo keď si dáme opraviť auto, navrhnúť dom alebo záhradu alebo keď potrebujeme služby doktora, keď sme chorí alebo služby právnika keď máme nejaký právny problém. Služby využívame stále bez toho, aby sme si to uvedomovali.

kadeřník

Služby delíme na:
·         Základné služby
Tu patria služby, ktoré každý z nás využíva takmer každý deň. Napríklad predajne potravín, odevov, topánok, nábytku a iných tovarov, základné školy ,pošta, banka atď.
·         Vyššie služby
Tieto služby využíva menši počet ľudí a nevyužívajú ich tak často ako základné služby. Napríklad nemocnice, kiná, kúpaliska, wellness, masáže, kozmetička, kaderníčka, divadlá, galérie, vysoké školy atď.
·         Špecifické služby
Sú to služby, ktoré využívame najmenej a iba v špeciálnych situáciách. Patria tu napríklad pohrebné služby, sanatória, kúpele atď.

5/5 - (1 vote)