Ako šetriť prírodu?

Posted on 4. 12. 2018 by

Človek potrebuje pre svoj život nevyhnutne kyslík, vodu. Bez kyslíka by sme nedýchali, bez vody by sme zahynuli. V poslednej dobe silnejú aktivity pre záchranu životného prostredia, pre záchranu prírody.
Nie sú to už len ojedinelé hlasy „zelených „ alebo občianskych združení. Pribúdajú našťastie aj hlasy politikov, ktorých sme si do zákonodárnych zborov zvolili. Oni sú predkladateľmi a tvorcami zákonov. Ktoré bezprostredne vplývajú na vývoj krajiny a ráz životného prostredia.

lesní cesta

Medzi lídrov v tomto smere patria hádam severské krajiny. Správajú sa ekologicky k svojej krajine. Ekologicky vyrábajú elektrickú energiu a teplo. Švédi chcú byť prvou bezfosílnou krajinou na svete. Chcú ako prvý na svete všetku energiu vyrábať iba z obnoviteľných zdrojov.

Aj u nás sa ľady pohli. Vláda schválila koniec dotácie ťažby hnedého uhlia po roku 2023. Tento rok bude asi znamenať aj koniec výroby elektrickej energie v Novákoch. Na druhej strane ale už budúci rok majú byť odovzdané dva bloky jadrovej elektrárne v Mochovciach.

Ekologickejšie ? V okamihu prevádzkovania elektrárne určite áno. Do ovzdušia nevypúšťajú žiadne škodlivé exhaláty. Keď je bezporuchový stav- vtedy je táto výroba zdanlivo priaznivejšia. Čo však pri výmene paliva? Kam ide čiastočne vyhoreté palivo z jadrových elektrárni ? O tom sa hovorí málo. Faktom ale je, že ho nevieme likvidovať. Iba uskladňovať.
Nároky na množstvo vyrobenej energie stúpajú. Tvárime sa ekologicky, keď chceme mať autá bez exhalátov. Podpora elektromobility je veľká. Odkiaľ ale vziať elektrickú energiu ?

květy

Greenpeace bude protestovať aj proti malým vodným elektrárňam, aj proti veterným aj proti solárnym. Elektriku však všetci chceme.Musíme voliť menšie zlo. Nemôžeme zastaviť jej výrobu.
Všetko má dopad na prírodu aj na nás. Ak chceme prežiť, musíme sa správať ekologicky, ale nesmieme ísť až do extrémov.