SEO alebo základ zviditeľnenia a rastúcej návštevnosti Vášho webu

Posted on 1. 5. 2019 by


Ak ste majiteľom a prevádzkovateľom webovej stránky a záleží vám na jej úspechu v podobe viditeľnosti a zvyšujúcej sa návštevnosti, určite musíte byť oboznámení s pojmom optimalizácia pre internetové vyhľadávače alebo skratkou SEO (Search Engine Optimization). Ide o zhrnutie množstva úkonov, ktorých úlohou je dosiahnuť zviditeľnenie vašej webovej stránky v internetových vyhľadávačoch a dosiahnuť tým vyššiu návštevnosť vášho webu, a to konkrétne prispôsobením sa všetkým on-page ako aj off-page faktorom, s čím vám môžu pomôcť seo faktory SEOlight.sk.seo servis.jpg
Pod tými off-page si predstavíme úkony vykonávané mimo vašej webovej stránky, teda napríklad tvorbu a následné umiestnenie spätných odkazov na externé weby, pričom však možno o niečo prioritnejšie je venovanie pozornosti on-page faktorom do podoby, aby sa dokonale prispôsobili algoritmu hľadacích robotov.

  • Tým pádom konkrétnu webovú stránku internetové vyhľadávače uznajú za kvalitnú a relevantnú k hľadanému výrazu pre užívateľa, čím ju posunú na popredné výsledky hľadania a tento efekt bude mať logicky veľmi podstatný význam pre zvyšujúcu sa návštevnosť danej stránky, na ktorej tak s vysokou pravdepodobnosťou začnú vznikať požadované konverzie (napr. vytvorenie objednávky, vyplnenie dotazníka, prihlásenie sa k odberu novinek, atď).

free seo.jpg
Úkony orietnujúce sa na on-page tak môžeme označiť ako tvorbu, úpravu, prezentáciu či všetky nástroje, ktoré sa budú vykonávať na vašej stránke do finálnej podoby, ktorá bude čo najlepšie zodpovedať kritériám internetových vyhľadávačov, čím ju budú držať, respektíve posúvať na stále viditeľnejšie miesta v hľadaní. Ideálnym cieľom je tak dosiahnuť čo najvyššie možné umiestnenie, kedy vyhľadávač užívateľovi na základe hľadaného výrazu posunie medzi prvými odkaz takisto na vašu konkrétnu webovú stránku.

  • Je však nutné si uvedomiť, že na tomto poli je obrovská konkurencia, čo však neznamená, že optimalizácia nebude mať efekt. Práve naopak, stáva sa neodmysliteľnou súčasťou úspechu, minimálne v miere, že aj keď váš web nebude umiestnený ako prvý, dosiahne solídnu a viditeľnejšiu priečku.